Προσωπικό

Σεβασμός στις κοινωνικές αξίες

Ο δικός μας κώδικας – όχι στην παιδική εργασία


Ο κάθε ένας που συνεργάζεται με τον bonprix είναι υποχρεωμένος να συμβαδίζει με τον δικό μας κώδικα δεοντολογίας. Δεν ανεχόμαστε την παιδική ή καταναγκαστική εργασία οποιουδήποτε είδους. Ως μέλη της Επαγγελματικής Πρωτοβουλίας Κοινωνικής Συμμόρφωσης (BSCI) δεσμευόμαστε να ελέγχουμε τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι προμηθευτές μας διεθνώς συμμετέχουν σε συστήματα ενημέρωσης τα οποία επικεντρώνονται στο πώς πρέπει να παράγουν τα προϊόντα ώστε να ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας κριτήρια. Τα θέματα κλειδιά που εξετάζονται στον κώδικα δεοντολογίας περιλαμβάνουν τους κανονισμούς ωρών απασχόλησης, την πληρωμή των νόμιμων αμοιβών και την ασφάλεια εργασίας. Μετά την εκπαίδευση, οι προμηθευτές μας εξετάζονται από ανεξάρτητους ελεγκτές σύμφωνα με τους κανονισμούς του BSCI. Περίπου 150 προμηθευτές έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα και ο αριθμός τους αυξάνεται σταθερά. Το επόμενό μας έργο είναι να εγγυηθούμε ασφαλείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας στους υπεργολάβους μας. Είναι ένα τεράστιο έργο και ο δρόμος φαίνεται δύσκολος αλλά πιστεύουμε ακράδαντα στην ανάληψη κοινωνικής ευθύνης για κάθε έναν υπάλληλο που βοηθά στην κατασκευή των προϊόντων μας.

Εταιρική κουλτούρα – δεν υπάρχει «δεν μπορώ»


Η εταιρική κουλτούρα του bonprix είναι μοναδική. Οι επίπεδες ιεραρχίες, τα σύντομα κανάλια επικοινωνίας και η γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η ειλικρινής και ανοικτή ανταλλαγή απόψεων και ο σεβασμός μεταξύ των υπαλλήλων παίζουν όλα έναν τεράστιο ρόλο στην επιτυχία του bonprix σήμερα. Το σύστημα του ελαστικού ωραρίου επιτρέπει στους υπαλλήλους μας να προσαρμόζουν τις ώρες απασχόλησής τους στο προσωπικό τους πρόγραμμα. Επιπλέον, προσφέρουμε μια σειρά επιλογών μερικής απασχόλησης που επιτρέπουν στους υπαλλήλους μας να συνδυάσουν εύκολα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Κοινωνική ευθύνη – μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς


Ο bonprix δεσμεύεται να βοηθήσει εκείνους που έχουν σταθεί λιγότερο τυχεροί στη ζωή τους. Η υποστήριξη ενός σχολείου για κωφά παιδιά στην Ινδία, η βοήθεια διασφάλισης των παροχών πόσιμου νερού στη Σρι Λάνκα και η δωρεά σε ένα Νοσοκομείο Παίδων στη Γερμανία είναι μερικά μόνο από τα προγράμματα που συμμετέχουμε ενεργά. Αυτό που καθιστά αυτά τα προγράμματα ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι την πρωτοβουλία για την στήριξή τους την πήραν οι υπάλληλοί μας. Η συνεργασία μας για έναν καλύτερο κόσμο είναι η κατευθυντήρια αρχή του bonprix εδώ και χρόνια.