Περιστρεφόμενο κουρτινόξυλο "Σαλιγκάρι" (μονή συσκευασία)

διαθέσιμο