Κουρτίνα «Carl» (μονή συσκευασία), με θηλιές

διαθέσιμο